AI-klinikken

 

Gjennom sterke partnere i Cluster for Applied AI representerer AI-klinikken en ekstraordinær samlet kompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens. 

Via et digitalt eller fysisk besøk i klinikken vil deres virksomhet kunne få støtte til å starte reisen med å konkretisere og realisere deres digitale mulighetsrom, enten det er mindre konkrete prosjekter dere ønsker hjelp med, eller om det gjelder mer generelle, overordnede spørsmål. Kompetansen du finner i AI-klinikken er relevant på tvers av bransjer og domener.

 

 

OM CLUSTER FOR APPLIED AI

  • Cluster for Applied AI er Norges første næringsklynge for anvendt kunstig intelligens
  • Klyngen har mer enn 60 medlemmer og samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia
  • Cluster for Applied AI passer for aktører som utvikler eller anvender KI i dag, eller som har besluttet å gjøre det
  • Dersom dere har behov for en samarbeidspartner med kompetanse på digital omstilling og kunstig intelligens, kan klyngeadministrasjonen formidle kontakt med rett partner

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman på +47 924 14 854 eller via e-post.

 
Hvem er AI-klinikken for?

AI-klinikken passer for de aller fleste virksomheter som ønsker å realisere sitt digitale potensial, og den tilgjengelige kompetansen er relevant inn mot de fleste domener. Det kan for eksempel dreie seg om datafangst og -lagring, entreprenørskap, smart city, industri 4.0, tidsserieanalyser, språkteknologi, bildegjenkjenning, juridiske forhold, mm.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Eksempler på spørsmål og problemstillinger som er relevante for et besøk i AI-klinikken:

  • Hva kan vi bruke våre data til?
  • Er AI et egnet verktøy for å løse våre utfordringer, eller til å utvide vårt mulighetsrom?
  • Hvordan kan vi finansiere et AI-relatert innovasjonsprosjekt?
  • Hva slags plattformer eller skyløsninger egner seg for innsamling av data?
  • Juridiske spørsmål knyttet til bruk av data

4. REALISERING AV MULIGHET

AI-klinikken legger til rette for videre samarbeid gjennom prosjekter eller kommersielle samarbeid.

 
Hvordan fungerer AI-klinikken?

AI-klinikken fasiliteres av klyngeledelsen i Cluster for Applied AI, som består av en rekke virksomheter med dyp kompetanse knyttet til digitalisering og AI innen er rekke anvendelser. Slik får deres virksomhet hjelp gjennom AI-klinikken:

1. KONTAKT

Ta kontakt med Cluster for Applied AIs administrasjon via “Kontakt oss”-knappen over, eller via klyngeleder Marianne Jansson Bjerkman.

2. AVKLARING

Få et digitalt møte med oss i Cluster for Applied AIs administrasjon, hvor vi sammen ser nærmere på hva slags kompetanse nettopp deres virksomhet har behov for.

3. KOMPETANSETILGANG

Få et første møte eller workshop med de som har rett kompetanse for nettopp deres virksomhet og aktuelle problemstilling.

 
Disse får du treffe i AI-klinikken

Cluster for Applied AI har over 60 medlemmer og samarbeidspartnere, som sammen representerer unik dybde- og breddekompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens. Gjennom AI-klinikken kan deres virksomhet få hjelp av noen av disse! Klyngen omfatter offentlige og private selskaper, investorer, F&U-bedrifter, akademia og kommuner som utvikler og/eller anvender kunstig intelligens, eller som arbeider for å ta teknologien i bruk.

Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune og Innovasjon Norge.