Norges KI-miljøer samlet seg i webinar: – Enorm kompetanse

 

Norges KI-miljøer samlet seg i webinar:

– Dette er et sterkt nettverk med enorm kompetanse

Over 120 deltakere ville høre mer om hvordan NORA, Norwegian Open AI Lab, Digital Norway og Cluster for Applied AI skal lykkes med det norske KI-landslaget da aktørene inviterte til webinar forrige uke.

Av Mari Kristine Buckholm, 24. november 2020

– Vi ønsker å jobbe mer og bedre sammen med mål om å skape verdi av kunstig intelligens (KI) og sette Norge på KI-kartet. Webinaret markerte en start på dette, og vi har allerede flere prosjekter vi samarbeider om. I tillegg vil vi gjerne komme i kontakt med flere aktører som vil være med på å bygge KI-landskapet i Norge, sier Marianne Jansson Bjerkman, klyngeleder for Cluster for Applied AI hos Smart Innovation Norway.

Aktørene som arrangerte webinar forrige uke representerer fire sterke miljøer innen kunstig intelligens i Norge og omfatter NORA, Norwegian Open AI Lab, DigitalNorway og Cluster for Applied AI. Sammen dekker de hele verdikjeden for KI – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering.

– Vi er opptatt av at norske virksomheter skal få tilgang til kompetansen og nettverkene de trenger for å vokse i en digital tid, og jobber derfor med de miljøene som leder nettverk av bedrifter som har behov for innsikt og kompetanse, og de bedriftene som jobber med å bygge kompetanse om bruk av data og digitale teknologier. Jeg kan nesten ikke tenke meg et bedre lag å gjøre dette sammen med, kommenterer Eirik Andreassen, ansvarlig for Omstillingsmotor og regionale partnere i DigitalNorway.

Engasjerte deltakere

Over 120 personer deltok på webinaret torsdag ettermiddag. De fikk en rask presentasjon av de fire miljøene og deres nettverk, i tillegg til et innblikk i spennende eksempler på hvordan kunstig intelligens kan skape verdi i ulike sektorer.

– Det ble også holdt en panelsamtale hvor ulike tilnærminger til samarbeid ble diskutert, for eksempel når det gjelder gevinstrealisering og utdanning, forteller Jansson Bjerkman. Hun var svært fornøyd med det digitale oppmøtet og, ikke minst, engasjementet til deltakerne:

– I en tid med mange webinarer er vi svært fornøyde med deltakelsen. Det kom inn meget relevante spørsmål fra salen som adresserte problemstillinger som våre miljøer tar tak i.

Også Andreassen (bildet), som satt i arrangementskomiteen, opplevde webinaret som vellykket.

– Det jeg virkelig likte var eksemplene som ble presentert på hvordan akademia, det offentlige og næringslivet samarbeider for å anvende kunstig intelligens til forretningsutvikling. Denne delen med Cluster for Applied AI, NORA og Norwegian Open AI Lab ble akkurat så bra som jeg hadde håpet, sier Andreassen.

Vil styrke «KI-landslaget»

DigitalNorway er en ideell virksomhet og ble stiftet i 2017 for å få fart på digitaliseringen i norsk næringsliv. Noe av det første virksomheten gjorde var å lede arbeidet med Digital21, som så på hvilke tiltak regjeringen burde fokusere på knyttet til digitalisering.

I tillegg til å være med på over 12 ulike prosjekter sammen med utdanningsinstitusjoner for å få på plass gode etter- og videreutdanningsprogrammer, er DigitalNorway partner i Cluster for Applied AI og en del av Norges KI-landslag.

– Vi vil fortsette samarbeidet på alle måter det er hensiktsmessig. Dette er et sterkt nettverk med enorm kompetanse og i den grad vi kan bidra til å vise hvordan denne kompetansen kan gjøres relevant for norske små og mellomstore bedrifter, vil samarbeidet bare styrke seg, påpeker Andreassen.

Nå fortsetter kvartetten arbeidet med å samle og styrke et norsk landslag innen kunstig intelligens. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet på flere nivåer, røper klyngeleder Jansson Bjerkman:

– For eksempel gjennom spesifikke forsknings- og innovasjonsprosjekter, men også gjennom etter- og videreutdanning og om nasjonale og internasjonale programmer og strategier. Vi ønsker å bidra til økt verdiskapning i Norge, og det gjøres mest effektivt gjennom samarbeid. Vi planlegger også et nytt webinar, så følg med!

Oppdateringer

[social_feed facebook-ids=”187649621253013″ twitter-ids=”ncesmart” twitter-hashtags=”null”]