Partnerkonferansen 2021

 

Bli med på Partnerkonferansen 2021!

Det er med stor glede at vi kan invitere til årets Partnerkonferanse for Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets torsdag 21. oktober.
HVA:

Partnerkonferansen 2021

NÅR:

Torsdag 21. oktober 2021

HVOR:

Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark i Halden

 

Planleggingen er godt i gang, og vi har allerede flere påmeldte, samt flere som har vist sin interesse for å stille ut under årets store nettverkssamling. Grip sjansen til å møtes fysisk og til å knytte nye kontakter denne dagen. Vi gleder oss!

Dagen byr blant annet på:

  • Et spennende faglig innhold og workshop
  • En sjanse til å gjøre dere kjent med hva de øvrige partnerne leverer og arbeider med
  • Mulighet for å presentere egen virksomhet gjennom «Partnernes Pitch»  meld deres interesse
  • Anledning til å komme tettere på muligheter fra virkemiddelapparatet via et møte med våre egne og eksterne rådgivere
  • Mulighet til å stille ut en løsning eller prosjekt i minglehallen -meld deres interesse!
  • Book et møte med en annen partner eller klyngeadministrasjonen, vi kan ordne med et møterom!
  • Vi kommer til å legge opp til en fysisk samling i Simulatorsenteret i Håkon Melbergs vei i Halden, men kommer til å streame enkelte seanser for dere som ikke har anledning til å stille fysisk
  • Lunsj, forfriskninger og god stemning!

Foreløpig agenda

08.30: Mingling

09.30: Velkommen v/ Inge Bilet

09.35: Klyngene i kontekst v/ styringsgruppene

10.50: TBA

10.05: Årskavalkade og tilbud til partnere v/ Eli Haugerud

10.25: Kaffepause

10.40: Partnernes Pitch – meld deres interesse for en «slot»!

11.40: TBA

12.00: Lunsj m/ mingling, booths og møter mellom partnere

13.00: Workshop

14.00: Oppsummering av workshop med presentasjoner/diskusjoner

14.15: Partnerpresentasjon TBA

14.30: Partnerpresentasjon TBA

14.45: Årets klyngepartner og avslutning

15.00: Servering av vafler og mingling

16.00: Slutt

Se video fra fjorårets konferanse:

Video : Partnerkonferansen 2020 | Smart Innovation Norway