Smart Cognitions digitale løsning sprer seg til flere kommuner

Smart Cognitions digitale løsning sprer seg til flere kommuner:

– Vi ble valgt på grunn av vårt tydelige fokus på tilrettelagt informasjon

Klyngebedrift Smart Cognition har opplevd suksess med sin digitale løsning for Fritidskortet i Halden kommune. Nå har tre nye kommuner valgt Smart Cognition som samarbeidspartner i den nasjonale forsøksordningen.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. april 2021

Bømlo, Stord og Fitjar er tre av tolv nye kommuner i 2021 i den nasjonale forsøksordningen med Fritidskortet. De tre kommunene har valgt Smart Cognition som samarbeidspartner i utvikling av digital løsning for Fritidskortet i sine kommuner, og de har valgt å gå sammen om innkjøp av en felles løsning.

– Smart Cognition har levert sin Aktiv Fritid-løsning til Fritidskortordningen i Halden kommune i 2020, og den nye avtalen går ut på å videreutvikle og tilpasse Aktiv Fritid til de tre kommunenes behov, forteller Sven Erik Tønnesen, daglig leder i Smart Cognition, som er klyngepartner i Cluster for Applied AI.

– Seriøs leverandør og samarbeidspartner

Gjennom en vellykket leveranse til Halden kommune og tett dialog mellom de nå totalt 24 forsøkskommunene for Fritidskortet, har Smart Cognition for alvor blitt kjent i disse kommunene. Hver enkelt kommune står fritt til å velge teknisk løsning for Fritidskortet, og Smart Cognition ble valgt av Bømlo, Stord og Fitjar etter offentlig anbudskonkurranse.

– En av de viktigste faktorene for at vi ble valgt er vårt tydelige fokus på tilrettelagt informasjon. Ved å kunne velge tilpasset informasjon, i form av lettlest tekst, symboler, bilder, video eller opplest tekst bidrar bruk av Aktiv Fritid-løsningen til økt deltakelse, uavhengig av funksjonsevne, alder og språklig eller kulturell bakgrunn, forklarer Tønnesen.

Han tror Smart Cognitions deleiere Smart Innovation Norway og eSmart Systems, kombinert med medlemskap i næringsklyngen Cluster for Applied AI, gir selskapet større tyngde og troverdighet i markedet enn størrelsen skulle tilsi.

– Isolert sett er vi en liten bedrift med fire ansatte, men med eierne og klyngen i ryggen blir vi lagt merke til og ses på som en seriøs leverandør og samarbeidspartner – også i forhold til våre konkurrenter som er adskillig større enn oss, påpeker Tønnesen.

Bygger inn kunstig intelligens

I løpet av de neste ukene setter Smart Cognition i gang med å sørge for en vellykket innføring av Fritidskortordningen i Stord, Bømlo og Fitjar. I tillegg har flere av de andre forsøkskommunene tatt kontakt, og Tønnesen håper at også noen av disse vil velge hans bedrift som leverandør.

– Parallelt med dette og på lengre sikt skal vi jobbe videre med å automatisere tilrettelegging av informasjon. Man kan ikke forvente at for eksempel frivillige i et idrettslag har kompetanse eller tid til å skrive lettlest tekst og finne passende symboler og bilder som supplement til ordinær tekst; dette må skje automatisk. Her kommer kunstig intelligens og maskinlæring inn – dette ønsker vi å bygge inn i vår Aktiv Fritid-plattform, avslutter Tønnesen.

Om Fritidskortet

  • Fritidskortet er en nasjonal forsøksordning initiert av Barne- og familiedepartementet med formål om å senke økonomiske barrierer for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
  • Kommunene som deltar får et tilskudd på 800-1000 kroner per halvår for hvert barn/ungdom mellom seks og 18 år som er bosatt i kommunen.
  • Kommunene må søke om å få være med, og det er Bufdir som forvalter ordningen.
  • I 2020 var Halden én av 12 utvalgte kommuner blant 193 som søkte. For 2021 er det satt av 180 millioner kroner i statsbudsjettet til Fritidskortordningen, som gradvis skal utvides til en felles nasjonal løsning.