Webinar: Norge som KI-nasjon – hva skal til?

 

Webinar: Norge som KI-nasjon – hva skal til?

Fire sterke miljøer innen kunstig intelligens i Norge, NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium), Norwegian Open AI Lab, DigitalNorway og Cluster for Applied AI, samarbeider om å akselerere utvikling og anvendelse av kunstig intelligens (KI) i Norge.

Sammen dekker vi hele verdikjeden for KI – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering.

Det har gått ett år siden regjeringen la frem Norges første strategi for kunstig intelligens (KI). I den anledning ønsker vi å ta en fot i bakken for å diskutere hvordan Norge ligger an til å realisere målsetningene i strategien, og hvordan vi bør arbeide i årene som kommer. I webinaret vil vi sette fokus på konkrete tiltak som kan bidra til å gjøre Norge til en KI-nasjon.

Innhold:
  • Velkommen | Smart Innovation Norway
  • Status for kunstig intelligens i Norge | Paul Chaffey, Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Det norske KI-landskapet | Eirik Andreassen, Digital Norway
  • Hvordan designe bedre byer med Kunstig Intelligens? Suksesshistorien Spacemaker | Mats Horsdal, Data Scientist i Spacemaker
  • KI-løftet: Lansering av ny konkurranse | Trym Holter, Norwegian Open AI Lab
  • Norge som KI-nasjon: Hva skal til? | Eli Haugerud, Cluster for Applied AI
  • Panelsamtale, ledet av Eirik Andreassen | Med Klas Pettersen (direktør, NORA), Trym Holter (direktør, Norwegian Open AI Lab), Knut Johansen (CEO, eSmart systems) og Paul Chaffey

Når du har registrert deg vil du motta informasjon om hvordan du blir med i webinaret.

HVA:

Webinar

NÅR:

Torsdag 14. januar, kl. 13.00-14.45

HVOR:

Zoom