Dekommisjonering av atomreaktorene i Halden og på Kjeller – hvordan skal vi gjøre det?

Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk ble presentert under Arendalsukas andre dag.

DECOM-klyngen, som driftes av Smart Innovation Norway i tett samarbeid med blant andre Institutt for energiteknikk, Halden kommune og Norsk Nukleær Dekommisjonering, skal bli et norsk kraft- og kunnskapssenter for dekommisjonering.


Smart dekommisjonering

Klyngen ble presentert under Arendalsuka, og klyngeleder Nicholas Richards fra Smart Innovation uttalte blant annet at det er et stort behov i norsk næringsliv for kompetansen som klyngen skal bidra til å skaffe, samle, utnytte og utvikle.

– Mange land har dekommisjonert sine nukleære anlegg i lang tid allerede, så Norge kan ikke vente lenger med å komme på banen.

– Mulighetene for norsk næringsliv er knyttet til tekniske og smarte måter å dekommisjonere på. Dette er alternativer vi må se på når vi jobber med dette. VI har også et stort nettverk som er relevant for utvikling av arbeidsplasser innen dekommisjonering, uttalte Bjørn Axel Gran og Thomas Norlander fra IFE.


Bidrar til samfunnsutvikling

Halden kommune var representert under presentasjonen ved Åsmund Bråtekas som påpekte potensialet som ligger i det offentlige anskaffelsesregelverket. Han så også store muligheter for vekst.

– Det er viktig for Halden å skape en attraktiv vertskommune og bidra til samfunnsutvikling, sa han.

En del av samfunnsutviklingen er å legge til rette for at arbeidet som gjøres i Halden kan overføres til andre kommuner for å skape næring og tilrettelegging flere steder.


Politisk oppmerksomhet

Stortingspolitiker Solveig Østby Vitanza (Ap) skrøt av det høye faglige nivået i hjembyen.

– Halden sitter med en enorm kompetanse og har et strålende utgangspunkt for eksport av både kompetansen og teknologien, påpekte hun under presentasjonen.

Overordnet for klyngens arbeid er viktigheten av å være konkret på hvordan teknologien kan anvendes i dekommisjonering, men også innen andre relevante områder som brann og redning.


Arendalsuka 2022
SAMARBEIDSPARTNERE: Fra venstre: Levente Nyusti (IFE), Petter Leira (IFE), Bjørn Axel Gran (IFE), Solveig Østby Vitanza (stortingspolitiker for Ap), Nicholas Richards (Smart Innovation Norway), Martin Andreasson (NND) og István Szőke (IFE). Halden kommune var også med på presentasjonen av DECOM-klyngen. FOTO: Kjell Reidar Mydske


Arendalsuka 2022