Om oss

Om DECOM

Behovet for å utvikle kompetanse knyttet til dekommisjonering blir stadig tydeligere, og i tiden fremover vil behovet for ny teknologi og fagkunnskap øke raskt.

IFE
Event

DigiDecom 2022

– Ai, data og robotikk drevet transformasjon for bærekraftig dekommisjonering i kjernefysiske og andre næringer.

Internasjonalt workshop med fokus på digital transformasjon, robotikk og andre banebrytende trender innen kjernefysisk dekommisjonering, demontering og avfallshåndtering.

Dato: 18.-20. oktober

Sted: Halden, Norge (Hybrid event)

DigiDecom 2021 samlet et tverrfaglig internasjonalt fellesskap for å diskutere erfaringer fra tidligere applikasjoner, samt muligheter for fremtidige anvendelser av innovative teknologier og metoder innen kjernefysisk dekommisjonering, demontering og avfallshåndtering.

DigiDecom-arrangementer er organisert i programmet relatert til IFEs betegnelse som et IAEA International Collaborating Centre

DigiDecom 2022-programmet er under bygging, vennligst følg med for mer informasjon ved å registrere deg på skjemaet.

Spørsmål?

Ta kontakt med Nicholas Richards på e-post eller mobil +47 955 26 450

DigiDECOM 2022

Klyngens hovedmål

 • Arbeidsplasser

  Skape nye arbeidsplasser og bærekraftig utvikling for at Norge kan ta en ledende posisjon innen dekommisjonering.

 • Utdanning

  Bidra til økt fokus på behovet innen utdanning, kompetanseutviklingsbehov og sikre relevant rekruttering av kompetente arbeidstakere for aktørene i næringen.

 • Næring

  Bidra til at eksisterende næring kan bistå innen dekommisjonering og utvikling av ny næring for å dekke behovet innen dekommisjonering og gjenbruk.

 • Kunnskap

  Overføre kunnskap fra nukleær dekommisjonering til andre industrier som også har behov for dekommisjonering av annen industri.

 • Kompetanse

  Gjøre norske bedrifter kapable til å drive eksport av kompetanse og teknologi i et internasjonalt marked.

 • Penta helix

  Utvikle en bærekraftig klynge som representerer hele penta helix og en langsiktig plan for finansiering.

 • Samarbeidsbasert utvikling

  Internasjonal gjennomslagskraft gjennom samarbeidsbasert utvikling. Medlemmene får tilgang til kontakter, kapital, kompetanse og gis synlighet via nasjonale og internasjonale prosjekter og nettverk.

Samarbeidspartnere

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med klyngeleder, Nicholas Richards på mobil +47 955 26 450 eller mail

Ta kontakt
Nicholas Richards