Om oss

DECOM – Dekommisjonering og gjenbruk

Behovet for å utvikle kompetanse knyttet til dekommisjonering blir stadig tydeligere, og i tiden fremover vil behovet for ny teknologi og fagkunnskap øke raskt.

Halden-miljøet har bygget kompetanse for å møte utfordringene som dekommisjoneringen av atomreaktorene kommer til å medføre, og er i nasjonal, og i mange tilfeller også internasjonal, sammenheng allerede ledende på dette området. Utviklingen innenfor DECOM har gjort at både offentlige og private virksomheter etterspør et tilpasset rammeverk og tydelige prosesser med riktig fremgangsmåte, fagkunnskap og teknologi for å tilbakestille jord og natur til sin naturlige tilstand i den grad dette er forsvarlig å gjøre.

Klyngen vil gjennom en prosjektorientert tilnærming fokusere på å anvende nyutviklet og eksisterende teknologi som kan akselerere dekommisjonering, for så å applisere dette i nye industrier, utvikle ny teknologi, skape bærekraftig kommersialisering nasjonalt og internasjonalt, kompetanseutvikling, klyngesamarbeid og fellesgodeprosjekter, som den enkelte ikke kan løfte selv. Klyngen skal ha virksomheter og samarbeidspartnere lokalt (Halden), regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klyngen fikk i 2021 støtte fra Viken Fylkeskommune til å gjøre det innledende arbeidet for å vurdere grunnlaget for en slik klynge, og søker herved om å få videreført støtte til arbeidet etter å ha fått god respons fra interessenter som representerer hele «penta helix».

IFE

OM DECOM

 • Målgrupper

  Målgrupper er privat næringsliv, fra oppstartsselskaper med ny teknologi, til SMBer som er utførende innen dekommisjonering, rådgivende ingeniørselskaper, offentlige instanser med ansvar for dekommisjonering, forskningsinstitutter og akademia.

 • Økt verdiskaping

  Prosjektet vil gi økt verdiskaping gjennom å bidra til fremvekst av nye grønne næringer og innovativ teknologi som skal sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken

 • Styrke innovasjonssystemet

  Prosjektet skal styrke innovasjonssystemet innen dekommisjonering ved å kommersialisere forskningsresultater, bidra til tjenesteinnovasjon og leverandørutvikling.

 • Sirkulær økonomi

  Prosjektet fokuserer på å bidra inn i en sirkulær økonomi der hvor dette er naturlig, men også sikre kompetanse til å ivareta eksempelvis farlig avfall på korrekt måte og sikre at dette ikke tas inn igjen i en sirkulær tankegang.

 • Skape klynger og bedriftsnett

  Prosjektet leverer også direkte på kriteriet om å skape klynger og utvikle bedriftsnettverk, og at disse skal representere hele «penta helix».

Ønsker du å bli klyngemedlem?

Kontakt klyngeleder Stian Melhus på mobil +47 416 21 583
eller via e-post.

Registrer deg her