OsloMet, DigitalNorway og DECOM

Møt framtiden med riktig kompetanse – ta videreutdanning i smidig prosjektledelse og sirkulærøkonomi

Hvordan kan vi gjenvinne materialene fra vindparker, oljeplattformer og atom reaktorer? Vil anleggene blir stående som spøkelser og i noen tilfeller tikkende miljøbomber? I stedet har de unikt potensial for utvikling av nye sirkulære forretningsmodeller og nye næringer.

Videreutdanningen i smidig prosjektledelse tar utgangspunkt i dette uutnyttede potensialet. Hovedfokuset er på hvordan du kan lede prosjekter etter smidige prinsipper, og hvor sirkulære verdikjeder, produkter og tjenester er det overordnede målet for et prosjekt.

Hva er dekommisjonering?

Dekommisjonering handler om å planlegge for alle faser fra etablering til destruksjon og opprydding samt gjenbruk av materialer, sikker håndtering av miljøfarlig avfall og gjenoppretting av området – på en så lønnsom måte som mulig. Sirkulære forretningsmodeller handler om hvordan man kan redusere avfall og forurensning og samtidig skape økonomisk verdi.

 

Praktisk informasjon 

I videreutdanningen lærer du grunnleggende smidige prinsipper, og hvorfor det er helt avgjørende for at nye sirkulære forretningsmodeller og næringer skal skapes. Gjennom en praktisk verktøykasse for smidig prosjektledelse vil du lære og praktisere hvordan det er mulig å sikre sirkulære verdikjeder og få verktøy til å gripe mulighetene i disse forretningsområdene.

Videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet, Digital Norway og DECOM-klyngen ved Smart Innovation Norway.

Studiestart er vårsemesteret 2024 med løpende opptak fra 1.september 2023.

Studiet går over ett semester og kan kombineres med full jobb. Det blir tre fysiske samlinger i Halden i løpet av semesteret hvor du jobber med praktiske eksempler. Her vil du få møte nordiske foregangsledere innen dekommisjonering og sirkulærøkonomi og få unik mulighet til nettverksbygging i relevante fagmiljøer.

Studiet gir 10 studiepoeng, er på bachelornivå og tilbys gratis for vårsemesteret 2024 (verdi på 30.000 NOK)

 

Hva lærer du? 

Du får muligheten til å utvikle dine ferdigheter og kunnskaper innen smidig prosjektledelse og sirkulære forretningsmodeller. Du får innsikt i hvordan livsløpstankegang kan bygges inn i lønnsomme forretningsmodeller, og du får praktiske oppgaver basert på virkelige eksempler for maksimalt læringsutbytte.

Studiet gir deg muligheten til å identifisere nye og innovative forretningsmuligheter for dekommisjonering, avfallshåndtering, gjenvinning og gjenbruk. Dette studiet tar også opp betydningen av digitale teknologier i arbeidet med å løse utfordringene knyttet til opprydding etter næringsvirksomhet.

 

Målgruppe

Studiet er skreddersydd for både enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å utvide sin kunnskap innen smidig prosjektledelse og sirkulære forretningsmodeller.

Gjennom dette studiet får du en dypere forståelse av hvordan smidig prosjektledelse kan brukes til å optimalisere prosjekter innen dekommisjonering, avfallshåndtering og gjenvinning. Samtidig lærer du om de nyeste trendene og verktøyene innen dette feltet, så studiet vil være relevant både for deg som er nyutdannet og som har vært lengre i arbeidslivet.

Kunnskap om sirkulære forretningsmodeller gir deg og bedrifter muligheten til å identifisere nye og innovative forretningsmuligheter og dermed åpne opp for nye karrieremuligheter og økt konkurransekraft.

Fire grunner til å ta denne videreutdanningen

  • Smidige prosjekter er godt egnet når den spesifikke sluttløsningen ikke er mulig å definere før prosjektet starter og når justeringer og tilpasninger gjennom læring og eksperimentering underveis er sentralt.Når virksomheter skal finne nye løsninger innen dekommisjonering vil det foregå på ulike måter. Noen ganger kan store programmer eller prosjekter være løsningen, men veldig ofte vil det være hensiktsmessig med en utprøvende tilnærming for å finne nye løsninger. Da vil det ofte være lurt å starte litt i det små gjennom utprøving og læring før ting eventuelt skaleres opp. Her kommer smidig prosjektledelse fokus mot verdiskaping, delleveranser, samhandling og tilpasninger er andre stikkord.

 

  • En verktøykasse som gir oversikt over prosessen og med ulike verktøy er nyttig. Prosjekter trenger struktur og retning selv om prosjektene ikke følger en forhåndsdefinert og detaljert framdrift. Det å ha tilgjengelige hjelpemidler i form av maler og vurderingspunkter er nyttig også for mer smidige prosjekter. En digital verktøykasse vil være utformet slik at det vil være noen prinsipper og tankemåter i bunn, men at verktøyene er utformet slik at de skal tilpasset det spesielle prosjektet. Det er heller ikke slik at verktøy er det viktigste og at alle skal brukes i et prosjekt. Skal du slå ned en spiker så er ikke en elektrisk hånddrill det mest nyttige da fungerer en hammer best, for å bruke en metafor.

 

  • Emnet er på bachelornivå og kan tilpasset alle bachelorprogrammer som gir åpning for valgemner eller innpass av prosjektledelsesemner. Men det er det enkelte studieprogram som eventuelt gir slike godkjenninger.

 

  • Samlingene vil være aktivitetsbaserte i den forstand at det vil være korte presentasjoner (forelesninger/gjesteforelesninger), med påfølgende oppgaver, diskusjoner og øvelser. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers av deltakerne når vi først møtes samlet.

Les mer og søk her