NND er en sentral aktør for Decom-klyngen

Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) er en av initiativtakerne til etableringen av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk. Samarbeidet mellom NND og klyngen er tett og godt, og det er mye for andre klyngemedlemmer å hente av kunnskap og erfaringer fra dekommisjoneringsarbeidet som NND er i gang med og skal holde på med i mange tiår framover.

Viser dekommisjonering av kjernekraftverk.
Illustrasjonen viser dekommisjonering av et kjernekraftverk i veldig grove trekk. Illustrasjon: NND

Sektordirektør kommunikasjon, Martin Andreasson, har en viktig jobb i å formidle oppdraget som NND har fått av den norske stat. Her forteller han kort om oppgavene og målet til NND og verdien de ser i å være medlem av klyngen.

Fortell kort om selskapets virksomhet og din rolle.
Sektordirektør kommunikasjon Martin Andreasson. FOTO: Veronica van Groningen

Norsk nukleær dekommisjonering skal bygge ned Norges historiske atomforskningsanlegg på en trygg og sikker måte. Etaten skal også finne løsninger for håndtering av avfallet som inkluderer høyaktivt brukt reaktorbrensel.

NND skal gjennomføre et av landets største bærekraftprosjekt. Når jobben er ferdig, skal områder som i dag overvåkes 24/7 grunnet forekomst av nukleært materiale, isteden kunne brukes helt fritt.

Som sektordirektør kommunikasjon, har jeg (sammen med alle andre i NND) ansvar for NNDs omdømme. 

Hvilke mål jobber NND mot?

Vårt mål er å rydde opp på en trygg og god måte så at vår generasjon tar ansvar for de valg som vi og våre foreldre har gjort.

Kan du fortelle om en suksesshistorie eller et spennende prosjekt NND har gjennomført?

I arbeidet med å skape en informasjonsplattform som kan håndtere all den data NND trenger ved dekommisjonering og avfallshåndtering, samarbeider vi med internasjonale partnere som har valgt å etablere et selskap i Norge. Dette selskapet samarbeider med blant annet Institutt for Energiteknikk (IFE), og vi tror og håper at de skal kunne kommersialisere hele eller deler av det systemet de skaper.

Hva er NNDs motivasjon for å være medlem av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk? Hva slags type samarbeid er av interesse for dere?

Vi ser at det finnes omfattende potensial innenfor dekommisjonering. Som statlig etat, har vi begrenset med verktøy og muligheter for å utvikle dette videre. I Decom-klyngen håper vi på å møte både selskaper som kan levere tjenester til NND og organisasjoner som kan kommersialisere tjenester og kunnskap vi bygger opp.

Korte fakta om NND:

Navn: Norsk nukleære dekommisjonering

Antall ansatte: 48

Nettsted: www.nnd.no

Lokasjon: Halden