Norsk kjernekraft jobber mot et nytt industrieventyr

Norsk Kjernekraft AS har som målsetting å bygge, eie og drifte kjernekraftverk i Norge. Før de kan søke om konsesjon, må de få på plass dekommisjoneringsplaner og avfallsprogrammer som viser at de vet hvordan de skal håndtere nedbygging av og avfall fra kraftverkene. Gjennom DECOM-klyngen får de muligheten til å påvirke kompetansenivået hos norske leverandører innen disse temaene og dele av egen kunnskap.

Fortell kort om selskapets virksomhet og din rolle.

Håvard Kristiansen, operasjonsansvarlig i Norsk kjernekraft AS
Håvard Kristiansen, operasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft AS.

Vår målsetning er å bygge, eie og drifte kjernekraftverk i Norge. Jeg jobber kort sagt med å legge til rette for det. Mine hovedarbeidsområder er regulatoriske rammebetingelser, avfallshåndtering, myndighetskontakt, markedsdialog og kommunikasjon.

Hvilke mål jobber Norsk Kjernekraft mot?

Å starte konsekvensutredningsprosessen for de første kjernekraftverkene våre, og deretter for avfallsanlegg.

Fortell om en suksesshistorie eller et spennende prosjekt Norsk Kjernekraft har gjennomført.

Det er veldig mye spennende som skjer for tiden. Vi har prosjekter på gang i Aure, Heim, Narvik, Vardø, Øygarden, Austrheim og Halden. Vi har ferdigstilt en mulighetsstudie om kjernekraft i Norge hvor vi beskriver lovverket, det regulatoriske rammeverket, kompetansen og mange andre av forutsetningene som Norge har for å begynne med kjernekraft.

Vi har skrevet en rapport som beskriver potensialet for å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner ved hjelp av kjernekraft. Det er jo høyaktuelt med tanke på Melkøya. Potensialet er mildt sagt stort. Kraftnettet i Finnmark, Bergensområdet (til Kollsnes), Haugalandet (Kårstø) og Midt-Norge (Tjeldbergodden-Haltenområdet) er for skjørt og vannkraften har ikke tilstrekkelig effekt til at det finnes noen alternativer utover kjernekraft og gasskraft.

På Vestlandet har vi besiktiget en borerigg og en tomt som vi kan bruke til å teste teknologien for deponering av radioaktivt avfall i dype borehull. Det kan bli et skikkelig industrieventyr for den norske leverandørnæringa.

Hva er Norsk Kjernekrafts motivasjon for å være medlem av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk? Hva slags type samarbeid er av interesse for dere?

Når vi skal bygge kjernekraftverk, må vi utarbeide dekommisjoneringsplaner og avfallsprogrammer før vi søker om konsesjon. Det er derfor i vår interesse at det finnes kompetente norske leverandører innen disse temaene. Vi ønsker å delta i prosjekter hvor vi kan bidra til å bygge kompetanse i bransjen samtidig som vi løser våre egne behov.

Korte fakta:

Navn: Norsk Kjernekraft AS

Antall ansatte: 5

Nettside: norskkjernekraft.com

Lokasjon: Bergen, Oslo, Kristiansand og Halden