Webinar: Språkteknologi

 

Webinar: Språkteknologi

AI Sweden, Cluster for Applied AI, Norwegian Open AI Lab, NORA og RISE ønsker hjertelig velkommen til et spennende webinar om språkteknologi!
HVA:

Webinar for språkteknologi

NÅR:

Onsdag 10. mars, kl. 09:00-12:00

MÅLGRUPPE:

Forskere, utviklere eller aktører som utvikler eller selger kommersielle tjenester/produkter relatert til språkteknologi

SPRÅK:

Norsk/svensk, evt. engelsk

HVOR:

Zoom

– et springbrett for samarbeid mellom svenske og norske aktører

Enten du har en virksomhet som utvikler produkter eller tjenester hvor teknologien er sentral, eller om du er forsker innen feltet, er dette webinaret relevant for deg.

Her legger vi til rette for at aktører fra ulike miljøer fra Norge og Sverige kan møtes og diskutere problemstillinger som er sentrale for deres arbeid. Vi vil også få høre spennende innlegg med teknologien i fokus.

Etter at du har registrert deg, vil du motta en bekreftelse per e-post som inneholder informasjon om hvordan du deltar.

Program:
 • 09.00: Introduksjon | Johanna Bergman, AI Sweden og Marianne Bjerkman, Cluster for Applied AI
 • 09.05: Dataressurser for trening og validering av modeller | Love Börjeson, Kungliga biblioteket og Per Erik Solberg, Nasjonalbiblioteket
 • 09.35: Språkmodeller | Magnus Sahlgren, Rise og Erik Velldal, Universitetet i Oslo

10.05: 5 min pause

 • Introduksjon til sentrale anvendelsesområder for språkteknologi

  • 10.10: Legal tech | Sverre Sundsdal, Lexolve
  • 10.22: Med tech | Anders Arpteg, Peltarion
  • 10.28: Chatbots | Cecilie Behring Hansen, Kindly
  • 10.34: Spørsmål fra publikum

10.40: 5 min pause

 • 10.45: Fire eksempler på anvendelser

  • Chronos | Jan Erik Dahl
  • Textual | Samuel Rodriguez
  • Simula | Matthias Boeker
  • Capeesh | Marie Jacobsen Lauvås
 • 11.15: Paneldiskusjon: Hvorfor og hvordan samarbeide om data, modeller, kompetanse, og finansiering

  • Moderator: Trym Holter, Norwegian Open AI Lab. Med Giampiero Salvi (NTNU), Innovasjon Norge Sverige (TBA), Per Erik Solberg (Nasjonalbiblioteket), Love Börjeson (Kungliga biblioteket), Magnus Sahlgren (RISE) og Anders Arpteg (Peltarion)
 • 11.45: Q&A

12.00: Avslutning

Webinar: Norge som KI-nasjon – hva skal til?

 

Webinar: Norge som KI-nasjon – hva skal til?

Fire sterke miljøer innen kunstig intelligens i Norge, NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium), Norwegian Open AI Lab, DigitalNorway og Cluster for Applied AI, samarbeider om å akselerere utvikling og anvendelse av kunstig intelligens (KI) i Norge.

Sammen dekker vi hele verdikjeden for KI – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering.

Det har gått ett år siden regjeringen la frem Norges første strategi for kunstig intelligens (KI). I den anledning ønsker vi å ta en fot i bakken for å diskutere hvordan Norge ligger an til å realisere målsetningene i strategien, og hvordan vi bør arbeide i årene som kommer. I webinaret vil vi sette fokus på konkrete tiltak som kan bidra til å gjøre Norge til en KI-nasjon.

Innhold:
 • Velkommen | Smart Innovation Norway
 • Status for kunstig intelligens i Norge | Paul Chaffey, Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Det norske KI-landskapet | Eirik Andreassen, Digital Norway
 • Hvordan designe bedre byer med Kunstig Intelligens? Suksesshistorien Spacemaker | Mats Horsdal, Data Scientist i Spacemaker
 • KI-løftet: Lansering av ny konkurranse | Trym Holter, Norwegian Open AI Lab
 • Norge som KI-nasjon: Hva skal til? | Eli Haugerud, Cluster for Applied AI
 • Panelsamtale, ledet av Eirik Andreassen | Med Klas Pettersen (direktør, NORA), Trym Holter (direktør, Norwegian Open AI Lab), Knut Johansen (CEO, eSmart systems) og Paul Chaffey

Når du har registrert deg vil du motta informasjon om hvordan du blir med i webinaret.

HVA:

Webinar

NÅR:

Torsdag 14. januar, kl. 13.00-14.45

HVOR:

Zoom