Aremark kommune: På veien mot framtidig lagring av atomavfall

Aremark kommune går en spennende framtid i møte med muligheten for å bli en vertskommune for lagring av avfall fra Norges atomanlegg. Gjennom sitt partnerskap i Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk (DECOM), kan kommunen bygge nødvendig kompetanse innen lagring av atomavfall samtidig som den styrker sin samfunnsrolle og bidrar til klyngens framgang og utvikling.


Aremark kommune ligger i Østfold fylke og er kjent for sine naturskjønne omgivelser og rike kulturarv. Kommunen har et sterkt fokus på bærekraftig utvikling og lokal samfunnsvekst.

Kommunedirektør Andreas Lervik ser store muligheter dersom grensekommunen velges som nasjonalt lagringssted for atomavfall. Her forteller han kort om verdien han ser for kommunen i å være medlem av DECOM-klyngen.

Fortell kort om selskapets virksomhet og din rolle.
Andreas Lervik, kommunedirektør i Aremark kommune.

Aremark ligger langs svenskegrensen sørøst i Østfold og grenser til nabokommunene Halden, Rakkestad og Marker. Haldenvassdraget og Villmarksveien strekker seg parallelt gjennom kommunen, og Aremark er et eldorado for kanopadlere, fiskeentusiaster og andre friluftselskere.

Aremark er en relativt betydelig hyttekommune med rundt 700 hytter og fritidshus. Ved årsskiftet hadde kommunen drøyt 1300 innbyggere, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Som kommunedirektør har jeg ansvaret for å lede og administrere kommunens daglige virksomhet, samt å implementere de strategiske beslutningene som tas av kommunestyret.

Hvilke mål jobber Aremark kommune mot?

Aremark kommune er en av to kandidater som vurderes som vertskommune for framtidig lagring av avfall fra Norges atomanlegg. Denne muligheten innebærer at vi kan spille en sentral rolle i nasjonal avfallshåndtering, noe som kan føre til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i vår region.

Kan du fortelle om en suksesshistorie eller et spennende prosjekt Aremark kommune har gjennomført?

Vårt prosjekt er å legge til rette for en mulig mellomlagring og permanent lagring av atomavfall på «riktig» plass i vår kommune. For oss er dette verdiskapende ved at et slikt anlegg vil generere permanente arbeidsplasser og mulig tilflytting til kommunen som en følge av dette.

Hva er Aremark kommunes motivasjon for å være medlem av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk? Hva slags type samarbeid er av interesse for dere?

Vår motivasjon for å delta i DECOM er å bygge kompetanse i forhold til lagring av atomavfall. Men vi ser også at vi har en samfunnsrolle, og at vår deltakelse vil være med å styrke klyngen totalt sett.

Korte fakta om Aremark kommune:

Navn: Aremark kommune

Antall ansatte: 180

Nettsted: aremark.kommune.no

Lokasjon: Aremark, Norge