Partnerkonferansen 2022

 

Bli med på Partnerkonferansen 2022!

Det er med stor glede at vi kan invitere til årets Partnerkonferanse for Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets torsdag 13. oktober.
HVA:

Partnerkonferansen 2022

NÅR:

Torsdag 13. oktober 2022

HVOR:

Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark i Halden

 

Planleggingen er godt i gang, og vi har allerede flere påmeldte, samt flere som har vist sin interesse for å stille ut under årets store nettverkssamling. Grip sjansen til å møtes fysisk og til å knytte nye kontakter denne dagen. Vi gleder oss!

Dagen byr blant annet på:

 • Et spennende faglig innhold og workshop
 • En sjanse til å gjøre dere kjent med hva de øvrige partnerne leverer og arbeider med
 • Mulighet for å presentere egen virksomhet gjennom «Partnernes Pitch»  meld deres interesse
 • Anledning til å komme tettere på muligheter fra virkemiddelapparatet via et møte med våre egne og eksterne rådgivere
 • Mulighet til å stille ut en løsning eller prosjekt i minglehallen -meld deres interesse!
 • Book et møte med en annen partner eller klyngeadministrasjonen, vi kan ordne med et møterom!
 • Vi kommer til å legge opp til en fysisk samling i Simulatorsenteret i Håkon Melbergs vei i Halden, men kommer til å streame enkelte seanser for dere som ikke har anledning til å stille fysisk
 • Lunsj, forfriskninger og god stemning!
Foreløpig agenda

Agenda vil komme nærmere

Se video fra fjorårets konferanse:

 

Video : Partnerkonferansen 2020 | Smart Innovation Norway

 

Webinar: Cyber Security – Hvordan utvikle sikre tjenester og løsninger?

 

Webinar:

Cyber Security – Hvordan utvikle sikre tjenester og løsninger?

Vi kan med glede invitere til årets andre samling i Arbeidsgruppe for teknologer i Cluster for Applied AI!

Dato: Torsdag 17. juni 2021

Tid: Klokka 14.30-15.30

Sted: Zoom. Registrer deg her 

Målgruppe: Teknologer, utviklere og data scientists

Tematikk: Cyber Security – Hvordan utvikle sikre tjenester og løsninger?

Spørsmål? Marianne Jansson Bjerkman på e-post eller mobil +47 924 14 854

Torsdag 17. juni holder vi åpent webinar med tema «Cyber Security: Hvordan utvikle sikre tjenester og løsninger?»

Webinaret vil rette seg spesifikt mot dere som har roller som teknologer, utviklere og data scientists, eller deg som er nysgjerrig på tematikken.

Vi har to spennende talere på agendaen. Martin Ingesen er CEO & Principal Consultant i Kovert. Han har master i informasjonssikkerhet fra NTNU og er sertifisert etisk hacker. Ingesen har vunnet en rekke konkurranser innen IT-sikkerhet, og har vært ekspertkommentator ved flere anledninger i både radio, TV og podcast. Han ble i februar 2021 kåret til Norges beste på IT-sikkerhet. Ingesen har mange års erfaring som sikkerhetstester og sikkerhetskonsulent, og har blant annet utmerket seg i faget ved å vinne en rekke konkurranser innen IT-sikkerhet.

Videre vil Bjørn Axel Gran, leder av avdelingen for Risk, Safety & Security ved Institutt for Energiteknikk (IFE) gi oss et innblikk i de seneste fremskrittene innen cyber security. IFE har arbeidet med sikkerhet og digitale systemer i en årrekke, og Bjørn Axel har en PhD i pålitelighet av software, og står bak en rekke vitenskapelige publikasjoner innen feltet.

Webinaret vil avsluttes med en Q&A-sesjon hvor dere kan stille sine spørsmål til et ekspertpanel.

Agenda

14.30: Velkommen

14:35: Hvordan utvikle sikre tjenester og løsninger v/ Martin Ingesen, CEO & Principal Consultant i Kovert

15:00: Fremskritt innen Cyber Security: teoretisk enkelt, praktisk vanskelig v/ Bjørn Axel Gran, Department manager Risk, Safety & Security ved Institutt for Energiteknikk

15:20: Q&A

Registrer deg under for å få tilgang til link til webinaret:

Webinar: Språkteknologi

 

Webinar: Språkteknologi

AI Sweden, Cluster for Applied AI, Norwegian Open AI Lab, NORA og RISE ønsker hjertelig velkommen til et spennende webinar om språkteknologi!
HVA:

Webinar for språkteknologi

NÅR:

Onsdag 10. mars, kl. 09:00-12:00

MÅLGRUPPE:

Forskere, utviklere eller aktører som utvikler eller selger kommersielle tjenester/produkter relatert til språkteknologi

SPRÅK:

Norsk/svensk, evt. engelsk

HVOR:

Zoom

– et springbrett for samarbeid mellom svenske og norske aktører

Enten du har en virksomhet som utvikler produkter eller tjenester hvor teknologien er sentral, eller om du er forsker innen feltet, er dette webinaret relevant for deg.

Her legger vi til rette for at aktører fra ulike miljøer fra Norge og Sverige kan møtes og diskutere problemstillinger som er sentrale for deres arbeid. Vi vil også få høre spennende innlegg med teknologien i fokus.

Etter at du har registrert deg, vil du motta en bekreftelse per e-post som inneholder informasjon om hvordan du deltar.

Program:
 • 09.00: Introduksjon | Johanna Bergman, AI Sweden og Marianne Bjerkman, Cluster for Applied AI
 • 09.05: Dataressurser for trening og validering av modeller | Love Börjeson, Kungliga biblioteket og Per Erik Solberg, Nasjonalbiblioteket
 • 09.35: Språkmodeller | Magnus Sahlgren, Rise og Erik Velldal, Universitetet i Oslo

10.05: 5 min pause

 • Introduksjon til sentrale anvendelsesområder for språkteknologi

  • 10.10: Legal tech | Sverre Sundsdal, Lexolve
  • 10.22: Med tech | Anders Arpteg, Peltarion
  • 10.28: Chatbots | Cecilie Behring Hansen, Kindly
  • 10.34: Spørsmål fra publikum

10.40: 5 min pause

 • 10.45: Fire eksempler på anvendelser

  • Chronos | Jan Erik Dahl
  • Textual | Samuel Rodriguez
  • Simula | Matthias Boeker
  • Capeesh | Marie Jacobsen Lauvås
 • 11.15: Paneldiskusjon: Hvorfor og hvordan samarbeide om data, modeller, kompetanse, og finansiering

  • Moderator: Trym Holter, Norwegian Open AI Lab. Med Giampiero Salvi (NTNU), Innovasjon Norge Sverige (TBA), Per Erik Solberg (Nasjonalbiblioteket), Love Börjeson (Kungliga biblioteket), Magnus Sahlgren (RISE) og Anders Arpteg (Peltarion)
 • 11.45: Q&A

12.00: Avslutning

Webinar: Norge som KI-nasjon – hva skal til?

 

Webinar: Norge som KI-nasjon – hva skal til?

Fire sterke miljøer innen kunstig intelligens i Norge, NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium), Norwegian Open AI Lab, DigitalNorway og Cluster for Applied AI, samarbeider om å akselerere utvikling og anvendelse av kunstig intelligens (KI) i Norge.

Sammen dekker vi hele verdikjeden for KI – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering.

Det har gått ett år siden regjeringen la frem Norges første strategi for kunstig intelligens (KI). I den anledning ønsker vi å ta en fot i bakken for å diskutere hvordan Norge ligger an til å realisere målsetningene i strategien, og hvordan vi bør arbeide i årene som kommer. I webinaret vil vi sette fokus på konkrete tiltak som kan bidra til å gjøre Norge til en KI-nasjon.

Innhold:
 • Velkommen | Smart Innovation Norway
 • Status for kunstig intelligens i Norge | Paul Chaffey, Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Det norske KI-landskapet | Eirik Andreassen, Digital Norway
 • Hvordan designe bedre byer med Kunstig Intelligens? Suksesshistorien Spacemaker | Mats Horsdal, Data Scientist i Spacemaker
 • KI-løftet: Lansering av ny konkurranse | Trym Holter, Norwegian Open AI Lab
 • Norge som KI-nasjon: Hva skal til? | Eli Haugerud, Cluster for Applied AI
 • Panelsamtale, ledet av Eirik Andreassen | Med Klas Pettersen (direktør, NORA), Trym Holter (direktør, Norwegian Open AI Lab), Knut Johansen (CEO, eSmart systems) og Paul Chaffey

Når du har registrert deg vil du motta informasjon om hvordan du blir med i webinaret.

HVA:

Webinar

NÅR:

Torsdag 14. januar, kl. 13.00-14.45

HVOR:

Zoom

Partnerkonferansen 2021

 

Bli med på Partnerkonferansen 2021!

Det er med stor glede at vi kan invitere til årets Partnerkonferanse for Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets torsdag 21. oktober.
HVA:

Partnerkonferansen 2021

NÅR:

Torsdag 21. oktober 2021

HVOR:

Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark i Halden

 

Planleggingen er godt i gang, og vi har allerede flere påmeldte, samt flere som har vist sin interesse for å stille ut under årets store nettverkssamling. Grip sjansen til å møtes fysisk og til å knytte nye kontakter denne dagen. Vi gleder oss!

Dagen byr blant annet på:

 • Et spennende faglig innhold og workshop
 • En sjanse til å gjøre dere kjent med hva de øvrige partnerne leverer og arbeider med
 • Mulighet for å presentere egen virksomhet gjennom «Partnernes Pitch»  meld deres interesse
 • Anledning til å komme tettere på muligheter fra virkemiddelapparatet via et møte med våre egne og eksterne rådgivere
 • Mulighet til å stille ut en løsning eller prosjekt i minglehallen -meld deres interesse!
 • Book et møte med en annen partner eller klyngeadministrasjonen, vi kan ordne med et møterom!
 • Vi kommer til å legge opp til en fysisk samling i Simulatorsenteret i Håkon Melbergs vei i Halden, men kommer til å streame enkelte seanser for dere som ikke har anledning til å stille fysisk
 • Lunsj, forfriskninger og god stemning!

Foreløpig agenda

08.30: Mingling

09.30: Velkommen v/ Inge Bilet

09.35: Klyngene i kontekst v/ styringsgruppene

10.50: TBA

10.05: Årskavalkade og tilbud til partnere v/ Eli Haugerud

10.25: Kaffepause

10.40: Partnernes Pitch – meld deres interesse for en «slot»!

11.40: TBA

12.00: Lunsj m/ mingling, booths og møter mellom partnere

13.00: Workshop

14.00: Oppsummering av workshop med presentasjoner/diskusjoner

14.15: Partnerpresentasjon TBA

14.30: Partnerpresentasjon TBA

14.45: Årets klyngepartner og avslutning

15.00: Servering av vafler og mingling

16.00: Slutt

Se video fra fjorårets konferanse:

Video : Partnerkonferansen 2020 | Smart Innovation Norway

Webinarserie: Smart Vann

 

Webinar: Smart Vann – Hvordan å komme i gang?

Velkommen til fortsettelsen av webinarserien Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og hvordan man kommer i gang.
HVA:

Webinar

NÅR:

8. og 10. desember 2020,
kl. 09:00-11:00

HVOR:

Zoom

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og bidra til å skape gode løsninger for innbyggere og miljø. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer oppdages raskere og kommunen kan tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre hva som kreves for tilgang av vann.

Webinarserien skal berede grunnen for dere som har lyst å komme i gang eller videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort, og retter seg mot kommuner og leverandører.

Tirsdag 8. desember: Del 2 – Infrastruktur
 • Innledning, velkommen, Zoom-kjøreregler  Tilbakeblikk | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 10 min
 • Fra visjon til handling: «Et bilde av den fremtiden vi søker å skape» | Jan Aspheim (Hvaler kommune) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Prosess – utstyr, infrastruktur, bearbeiding og datasikkerhet: «Mange veier til mål, prinsippskisse til prosessen» | Frank Skoglund (Energea) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Utstyr – vannmåler: «Hvordan velger man riktig type vannmåler» | Jon Sund (Kamstrup) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Infrastruktur – nettverk: «Generell info om nødvendig infrastruktur» | Jon Sund (Kamstrup) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Paneldiskusjon | Martin Vignes Pettersen (COWI), Jon Sund (Kamstrup), Frank Skoglund (Energea) og Jan Aspheim (Hvaler kommune) | 25 min
 • Avslutning | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 5 min

Torsdag 10. desember: Del 3 – Databearbeiding
 • Innledning, velkommen, Zoom-kjøreregler – Tilbakeblikk | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 10 min
 • Big Data, tjenesteutvikling: «Erfaringer fra Hvaler kommune» | Hvaler kommune | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Databearbeiding: «Eksempler for bruk av dataene» | Martin Vignes Pettersen (COWI) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • AI: «Planene for å anvende AI på Techni’s vannmålere for å detektere vannlekkasjer i vannforsyningsanlegget til Halden kommune» | John Einar Hulsund (IFE) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Datasikkerhet: «Datasikkerhet: teoretisk enkelt, praktisk vanskelig» | Bjørn Axel Gran (IFE) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Paneldiskusjon | Martin Vignes Pettersen (COWI), Jon Sund (Kamstrup), Frank Skoglund (Energea), Jan Aspheim (Hvaler kommune), Jan Einar Hulsund og Bjørn Axel Gran (IFE) | 25 min
 • Avslutning | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 5 min

Blant bidragsyterne er Smart Innovation Norway, Hvaler kommune, Kamstrup, Energa, COWI og IFE. Oppdatert agenda kommer ut i forkant av webinaret.

Smart Vann er en del av en webinarserie med støtte fra Norwegian Centres of Expertise (NCE).

WEBINAR: Hvordan kan vi jobbe for å få mest mulig ut av kunstig intelligens?

 

Webinar:

Hvordan kan vi jobbe for å få mest mulig ut av kunstig intelligens?

– Samarbeid som et kraftfullt verktøy for å skape verdi av kunstig intelligens

Samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner og næringsliv er viktig for å realisere gevinstene som ligger i å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens (KI). Derfor har vi samlet de mest sentrale aktørene i det norske KI-landskapet:
NORA – Norwegian AI Research Consortium, Norwegian Open AI Lab, Cluster for Applied AI og Digital Norway.

Sammen representerer vi fire sterke miljøer innen KI og dekker hele verdikjeden – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering. Nå ønsker vi å jobbe mer og bedre sammen med mål om å skape verdi av kunstig intelligens og sette Norge på KI-kartet.

Nysgjerrig på hvordan vi skal få til det? Bli med på webinar 19. november!

HVA:

Webinar

NÅR:

19. november 2020, kl. 13:00-14:30

HVOR:

Zoom

Temaer:
 • Hva er kunstig intelligens, og hvorfor er samarbeid så viktig på dette området?
 • Hva er forutsetningene for å lykkes med KI fra forskning til næringsutvikling?
 • De norske KI-miljøene presenterer seg og viser eksempler på verdiskapning av og med KI
 • Panelsamtale: Hvordan kan vi samarbeide for å skape verdi av KI og sette Norge på kartet?

Webinar: Plattformøkonomi

 

Webinar: Plattformøkonomi

Hvilke muligheter og praksiser får plattformer til å vokse og bli lønnsomme?

Delingsøkonomi, eller plattformøkonomi, er et relativt nytt begrep innen næringslivet, og sentralt i dette er digitale plattformer. Hastigheten på den digitale utviklingen sørger for at stadig nye forretningsideer knyttet til plattformløsninger realiseres, og tilfører noe nytt i markedet.

Dette webinaret er den tredje samlingen i Arbeidsgruppe Digitalisering og er GRATIS for klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI.

Program
 • 14.00 – 14.10 Introduksjon og mekanikk for alle deltakere
 • 14.10 – 14.30 Intelis og Smart Innovation Norway | Salvador Baille
 • 14.30 – 15.00 Digital Norway | Eirik Andreassen
 • 15.00 – 15.30 ScaleupXQ | Lars Johan Bjørkevoll
 • 15.30 – 16.00 Panel: “Er plattformøkonomien et game for alle?”

Moderator: Salvador Baille

HVA:

Webinar om plattformøkonomi

NÅR:

2. juni 2020, klokken 14.00-16.00

HVOR:

Webinar / Zoom

SPØRSMÅL?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman eller Victoria Næss Jensen

Webinar: Smart Vann

Webinar: Smart Vann

Velkommen til fortsettelsen av webinarserien Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og utfordringer!

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og kan bidra til å skape gode bærekraftige løsninger for innbyggere og kommuner. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer og avvikende vannkvalitet oppdages raskere og kommunen kan bruke dataen til for eksempel å tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre sluttbrukere og gi bedre grunnlag for beslutningstaking.

Webinaret skal berede grunnen for dere som har lyst å komme i gang eller videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort, og retter seg mot kommuner og leverandører.

Webinarserien arrangeres i regi av NCE Smart Energy Markets og Arbeidsgruppe Smart Vann, Smart Innovation Norway.

Dato: Mandag 14. juni 2021

Tid: Klokka 09.00-11.30

Sted: Zoom (link til webinaret fås ved påmelding). Sett av dagen i kalenderen!

Målgruppe: Kommuner, fagmiljøer, leverandører

Spørsmål? Kontakt Ulrika Holmgren på e-post eller mobil +47 467 46 210

Agenda

09.00-09.10 Velkommen – Tilbakeblikk | Anja Wingstedt, Smart Innovation Norway

09.10-09.15 Praktisk informasjon om Zoom og kjøreregler | Ulrika Holmgren, Smart Innovation Norway

09.15-09.30 Hvordan vi kan bidra og tilrettelegge for kommuner og næringsliv i prosessen av et smart vann-prosjekt | Britt Viljugrein, Smart Water Norway – Vannklyngen

09.30-09.45 Forankring, innovasjon og det store smart by-bildet | Jørn Johnsen, COWI

09.45-10.00 Åpne systemer, data og nye tjenester samt hvordan redusere til 8% lekkasje i vannettet | Simon Granath, VA SYD/Malmö

10-10.10 Pause

10.10-10.25 Hvordan innovere med innbyggerinvolvering og co-creation | Susanne K. Stigberg, Øyvind Stokseth, HIØ og Halden kommune

10.25-10.40 Gjenbruk av AMS nettverk | Nils Erik Pettersen, aPOINT

10.40-10.55 Utlysning og kravspesifikasjon, hvordan spørre for å få riktig svar | Trym Sandblost, Trondheim kommune

10.55-11.10 Erfaringer fra pilotprosjekt med automatisering av dataoverføring fra fjernavleste vannmålere | Svein Ekre, Ringsaker/HIAS

11.10-11.30 Flere spørsmål/Oppsummering/Avslutning | Anja Wingstedt, Smart Innovation Norway

Digital Innovasjon – etterutdanningskurs

 

Digital innovasjon – etterutdanningskurs

Jobber du og din virksomhet med å utvikle nye digitale tjenester og produkter, men har behov for kompetanse og ferdigheter for å oppnå
suksess? Oppleves det som krevende å arbeide med datadrevet
innovasjon, og trenger dere økt kunnskap om hvordan slike prosesser
bør drives?

I samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og DigitalNorway tilbyr vi våre klyngemedlemmer to studiepoenggivende kurs innen digitalisering, teknologi og innovasjon, med sterkt rabatterte kursavgifter. Dette er en unik mulighet til å investere i svært relevant og formell kompetanse som vil kunne bidra til å gjøre din virksomhet mer rustet til å arbeide med datadrevne innovasjonsprosesser.

Etter- og videreutdanning innen digital innovasjon

Opplæringsløpene vil gjennomføres i Q1 i 2021, og det er mulig å delta på begge kursene. Det vil legges opp til 2+1 dagers samlinger, og samlingene foregår i Oslo-området. Det vil være krav til formell kompetanse ved opptak til studiet, i form av generell studiekompetanse og minimum 2 års erfaring fra relevant arbeid.

Kurs 1:
Organisering av digitalisering og innovasjonsprosesser (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet drive og tilrettelegge for innovasjonsprosesser av nye digitale tjenester og produkter?
Kurset gir deg kunnskap om og ferdigheter for å bruke eksisterende data og informasjon som ressurs i innovasjonsprosessen. Vi gjennomgår eksempler på hvordan kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) kan brukes, hvordan dette påvirker utvikling av forretningsmodeller og hvordan virksomheten skaper verdi av data gjennom deltakelse i økosystemer.

*Kurset passer for deg som er leder, mellomleder,
forretningsutvikler eller på annen måte har innovasjonsansvar.

Kurs 2:
Digitaliseringsteknologi og innovasjonsprosesser (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet bruke IoT, AI/ML, Blockchain, digitale plattformer eller andre digitale teknologier for å innovere?
Kurset gir en innføring i ulike digitale teknologier med et spesielt fokus på hvordan disse kan utnyttes for produkt- og tjenesteinnovasjon. Spesifikt tar vi opp tema som kontinuerlig utvikling, tverrfaglige team, BizDev & DevOps, plattformer for applikasjonsutvikling og bruk av API-er.

*Kurset passer for deg som er IT-rådgiver, utvikler, eller på annen måte
har IT-ansvar.

HVA:

Kurs i digital innovasjon

NÅR:

Første del av 2021

HVOR:

Oslo-området