Aremark kommune: På veien mot framtidig lagring av atomavfall

Aremark kommune går en spennende framtid i møte med muligheten for å bli en vertskommune for lagring av avfall fra Norges atomanlegg. Gjennom sitt partnerskap i Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk (DECOM), kan kommunen bygge nødvendig kompetanse innen lagring av atomavfall samtidig som den styrker sin samfunnsrolle og bidrar til klyngens framgang og utvikling.


Aremark kommune ligger i Østfold fylke og er kjent for sine naturskjønne omgivelser og rike kulturarv. Kommunen har et sterkt fokus på bærekraftig utvikling og lokal samfunnsvekst.

Kommunedirektør Andreas Lervik ser store muligheter dersom grensekommunen velges som nasjonalt lagringssted for atomavfall. Her forteller han kort om verdien han ser for kommunen i å være medlem av DECOM-klyngen.

Fortell kort om selskapets virksomhet og din rolle.
Andreas Lervik, kommunedirektør i Aremark kommune.

Aremark ligger langs svenskegrensen sørøst i Østfold og grenser til nabokommunene Halden, Rakkestad og Marker. Haldenvassdraget og Villmarksveien strekker seg parallelt gjennom kommunen, og Aremark er et eldorado for kanopadlere, fiskeentusiaster og andre friluftselskere.

Aremark er en relativt betydelig hyttekommune med rundt 700 hytter og fritidshus. Ved årsskiftet hadde kommunen drøyt 1300 innbyggere, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Som kommunedirektør har jeg ansvaret for å lede og administrere kommunens daglige virksomhet, samt å implementere de strategiske beslutningene som tas av kommunestyret.

Hvilke mål jobber Aremark kommune mot?

Aremark kommune er en av to kandidater som vurderes som vertskommune for framtidig lagring av avfall fra Norges atomanlegg. Denne muligheten innebærer at vi kan spille en sentral rolle i nasjonal avfallshåndtering, noe som kan føre til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i vår region.

Kan du fortelle om en suksesshistorie eller et spennende prosjekt Aremark kommune har gjennomført?

Vårt prosjekt er å legge til rette for en mulig mellomlagring og permanent lagring av atomavfall på «riktig» plass i vår kommune. For oss er dette verdiskapende ved at et slikt anlegg vil generere permanente arbeidsplasser og mulig tilflytting til kommunen som en følge av dette.

Hva er Aremark kommunes motivasjon for å være medlem av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk? Hva slags type samarbeid er av interesse for dere?

Vår motivasjon for å delta i DECOM er å bygge kompetanse i forhold til lagring av atomavfall. Men vi ser også at vi har en samfunnsrolle, og at vår deltakelse vil være med å styrke klyngen totalt sett.

Korte fakta om Aremark kommune:

Navn: Aremark kommune

Antall ansatte: 180

Nettsted: aremark.kommune.no

Lokasjon: Aremark, Norge

NND er en sentral aktør for Decom-klyngen

Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) er en av initiativtakerne til etableringen av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk. Samarbeidet mellom NND og klyngen er tett og godt, og det er mye for andre klyngemedlemmer å hente av kunnskap og erfaringer fra dekommisjoneringsarbeidet som NND er i gang med og skal holde på med i mange tiår framover.

Viser dekommisjonering av kjernekraftverk.
Illustrasjonen viser dekommisjonering av et kjernekraftverk i veldig grove trekk. Illustrasjon: NND

Sektordirektør kommunikasjon, Martin Andreasson, har en viktig jobb i å formidle oppdraget som NND har fått av den norske stat. Her forteller han kort om oppgavene og målet til NND og verdien de ser i å være medlem av klyngen.

Fortell kort om selskapets virksomhet og din rolle.
Sektordirektør kommunikasjon Martin Andreasson. FOTO: Veronica van Groningen

Norsk nukleær dekommisjonering skal bygge ned Norges historiske atomforskningsanlegg på en trygg og sikker måte. Etaten skal også finne løsninger for håndtering av avfallet som inkluderer høyaktivt brukt reaktorbrensel.

NND skal gjennomføre et av landets største bærekraftprosjekt. Når jobben er ferdig, skal områder som i dag overvåkes 24/7 grunnet forekomst av nukleært materiale, isteden kunne brukes helt fritt.

Som sektordirektør kommunikasjon, har jeg (sammen med alle andre i NND) ansvar for NNDs omdømme. 

Hvilke mål jobber NND mot?

Vårt mål er å rydde opp på en trygg og god måte så at vår generasjon tar ansvar for de valg som vi og våre foreldre har gjort.

Kan du fortelle om en suksesshistorie eller et spennende prosjekt NND har gjennomført?

I arbeidet med å skape en informasjonsplattform som kan håndtere all den data NND trenger ved dekommisjonering og avfallshåndtering, samarbeider vi med internasjonale partnere som har valgt å etablere et selskap i Norge. Dette selskapet samarbeider med blant annet Institutt for Energiteknikk (IFE), og vi tror og håper at de skal kunne kommersialisere hele eller deler av det systemet de skaper.

Hva er NNDs motivasjon for å være medlem av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk? Hva slags type samarbeid er av interesse for dere?

Vi ser at det finnes omfattende potensial innenfor dekommisjonering. Som statlig etat, har vi begrenset med verktøy og muligheter for å utvikle dette videre. I Decom-klyngen håper vi på å møte både selskaper som kan levere tjenester til NND og organisasjoner som kan kommersialisere tjenester og kunnskap vi bygger opp.

Korte fakta om NND:

Navn: Norsk nukleære dekommisjonering

Antall ansatte: 48

Nettsted: www.nnd.no

Lokasjon: Halden

Leder nytt nasjonalt klyngenettverk

Eli Haugerud fra Smart Innovation Norway skal lede arbeidet med å etablere en ny møteplass på tvers av landets mange klynger.

Initiativtaker til det nye klyngenettverket er FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, som har flesteparten av klyngene som medlem.

Daglig leder Trine Ellingsen forteller at det er mange som har etterspurt å møtes på tvers for å utveksle erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger. 

– Klyngene er sentrale for at Norge skal nå eksport- og bærekraftmålene. Vi vil skape en arena for deling og samarbeid, sier hun i en pressemelding.

Prosjektleder Eli Haugerud (t.v.) og daglig leder i FIN, Trine Ellingsen, gleder seg til å invitere til første samling for landets mange klynger. – Deling av erfaringer og kunnskap er viktig, sier de. BEGGE FOTO: Arne Inge Solgard
Prosjektleder Eli Haugerud (t.v.) og daglig leder i FIN, Trine Ellingsen, gleder seg til å invitere til første samling for landets mange klynger. – Deling av erfaringer og kunnskap er viktig, sier de. BEGGE FOTO: Arne Inge Solgard

Prosjektleder med mye erfaring

Prosjektleder Eli Haugerud jobber som Head of Communities hos Smart Innovation Norway. Det betyr at hun har ansvaret for innovasjonsselskapets tre klynger, NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI og DECOM-klyngen, samt smart by-satsningen.

Eli Haugerud har stor tro på effekten av god delingskultur. FOTO: Arne Inge Solgard
Eli Haugerud har stor tro på effekten av god delingskultur.

Å ha kjennskap til behovene til klynger med ulikt modenhetsnivå og innen ulike områder, kommer godt med når man skal tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsutveksling for veldig ulike klynger. 

– Deling er viktig. De umodne kan lære av de med mer erfaring, vi kan også hente inn impulser utenfra og legge til rette for nye samarbeid, sier Haugerud. 

– Glade for å gi noe tilbake

 I år legges det opp til en til to møteplasser, og nå jobbes det videre med utforming av program.  

– Vi har dialog med flere klynger for å forstå behovene og hva vi bør gjøre sammen. Industriuka i Porsgrunn er et eksempel på en arena hvor vi er til stede, og vi hører gjerne fra flere klynger, sier den nye prosjektlederen.

Ellingsen i FIN har stor tro på det nye tilbudet.

– Klyngene er viktige for FIN, og vi er glade for at vi nå kan gi dette tilbake igjen til medlemmene, sier Ellingsen.